Stone»Arkiv

Min första sepparat utställming: Galleri Charlotte Lund, Stockholm 1998, arbeten gjorda mella 1997 och 1999