Biografi

Om…
Marco Cueva: skulptör, född 1965 i San Pedro Sula, Honduras. 1990-96 Studier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där jag bor och arbetar sedan 1989. Jag representeras av Galleri Charlotte Lund

Mitt Arbete:De senaste åren har jag jobbat med att gestalta flyktiga eller lösa objekt och fenomen, såsom moln eller rök i sten och andra hårda material, men mest i alabaster och marmor.

Jag vill skapa en illusion av viktlöshet och därmed förstärka motsättningen mellan motivet och utförandet. Inspirationen kan hämtas både ifrån pop-kulturen eller konsthistorien, många gånger
från religiösa föremål, ofta härstammar dessa från icke västerländska traditioner. Motiven är ofta redan är laddade med en kulturell innebörd, vilket förhoppningsvis kan göra det enklare
för betraktaren att genom fri association komma fram till något som liknar min ursprungliga tanke. För mig är materialvalet viktigt, men ännu viktigare är dess bearbetning.

Bloggen:
”En Construcción (Arbete pågår)”, här kan du följa pågående arbetsprocesser, nya verk, bisysslor och annat som inspirerar och influerar mig.