"Leão Que Ri" (Laughing Lion)

Septiembre…

”Lejonet” är nästan färdigt, några små justeringar,  nu behövs det bara hitta finansiering för att sätta det i produktion och släppa ut det på marknaden ..

…genrep:

Mitt ”Leão que Ri ” är nästan klar för gjuteriet i Alunda – förhoppningsvis – det har varit en lång process och är dokumenterad här

Continue reading ”"Leão Que Ri" (Laughing Lion)”