Indian Summer

Arbetar med uppdraget till dagiset vid Merkuriusgatan, två nya stycken: ”Kronos” och ”Aeion”, andra aspekter av Tiden.

Karma

”Karma” ett skulptur uppdrag, i sten och metall för Vårdhemmet Slottet i Falu Kommun, ett boende för äldre med demenssjukdomar.

Vinterarbete

Vinterarbete med två separata projekt: ett till ett dagis i Göteborg och ett för ett vårdhem i Falun.

Tiden(?), ett nytt Projekt

En hand marimba


Starten på ett nytt projekt, en skulpturgrupp till ett dagis i Göteborg, stenen kallas Blue Bahia: en blå granit.

Ett nytt hem för gamla handskar

Nu har ett av mina tidigaste offentliga verk fått ett nytt hem, mina gamla boxhandskar flyttades från Hagalunds Torg till Odinparken vid Olle Olssonmuseet. Placeringen är en kommentar till den folkkäre boxaren Harry Persson som bodde i Hagalund under större delen av sitt liv.