Lustgården

Konstverk:  Lustgården

År 2023

Konstnär: Marco Cueva

Material: Skulpturer i granitsten i olika färger och från olika delar av världen

Plats: Rannebergens parkmiljö i Göteborg

Uppdragsgivare: Bostadsbolaget Göteborg

Konstkonsult: Pia Mauno

Konstnären Marco Cueva har med sina stenskulpturer befolkat Rannebergens vackra Parkmiljö.  Skulpturgruppen går i dialog med befintlig sten i området och bildar tillsammans ett promenadstråk med titel Lustgården.

I stråket ingår:

  1. ”Nandhi”, en tjur i svart granit
  2. ”White Rabbits”, två vita kaniner i ljus granit
  3. ”Neko”, en katt i rosa granit
  4. ”Pepe”, en skunk i grå granit
  5. ”Adam”, en man i grå granit.

Konstnären beskriver sina skulpturer:

Skulpturerna föreställer fem Fauner (djur med antropomorfiska drag) och en människa: Adam, gestaltade med hjälp av stereotyper men inte helt utan charm, löst baserade på mytologier, bilder, filmer och historier som finns i vårt kollektiva medvetande.

Marco Cueva är skulptör, född 1965 i San Pedro Sula, Honduras.  Cueva är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han bor och är verksam i Strömsbergsbruk.