Portfölj

Nyare Verk

Verk jag har avslutat under de senaste åren

Offentliga Arbeten

Offentliga uppdrag och andra projekt från 1999 till idag

Metall

Arbeten i metall, mestadels i järn

Trä

Sten

Arbete i sten

Mytologier

Arbeten 2008 – 2014

Flow

Arbeten 2000 – 2007

Debut

Min första sepparat utställming: Galleri Charlotte Lund, Stockholm 1998, arbeten gjorda mella 1997 och 1999

Tidiga Arbeten

Skolarbeten, 90tal