Tiden(?), ett nytt Projekt

En hand marimba


Starten på ett nytt projekt, en skulpturgrupp till ett dagis i Göteborg.

Under arbete

Arbetsprocessen för min utställning på Tyresö Konsthall i September 2020 med Jupiter

Odiseo

Snart i en skola i Uppsala