Indian Summer

Arbetar med uppdraget till dagiset vid Merkuriusgatan, två nya stycken: ”Kronos” och ”Aeion”, andra aspekter av Tiden.

Karma

”Karma” ett skulptur uppdrag, i sten och metall för Vårdhemmet Slottet i Falu Kommun, ett boende för äldre med demenssjukdomar.