Indian Summer

Arbetar med uppdraget till dagiset vid Merkuriusgatan, två nya stycken: ”Kronos” och ”Aeion”, andra aspekter av Tiden.