Skisser (Rinkeby Terrassen)

Skisser för ett offentligt uppdrag, totalt 8 verk i olika storlekar, slutmaterial blir granit, skisserna är gjorda i ett för mig nytt material : cibatool/renshape, ett ämne med mycket intressanta plastiska egenskaper.