Väktare, Hågelby Park, Botkyrka

Utifrån verksamheterna som bedrivs i Hogslaby; som ägnar sig åt människans samband med naturen och den angivna platsens förutsättningar, har jag valt att placera tre stenskulpturer i mellanformat som besökarna kan sitta vid och interagera med.
Jag har valt katter som motiv dels för de är mycket tilltalande varelser som de flesta kan relatera positivt till, dels för att även om de har funnits med oss under tusentals år så är de i grunden vilda djur med en tunn civilisationsfernissa. Motivvalet för mig är i första hand estetiskt och återkommer ofta i mitt konstnärskap.

Tiden(?)

Tiden (?)
En utsmyckning för Förskolan Merkuriusgatan, Göteborg
Tiden är ett svårt begrepp som kan definieras på många olika sätt, jag har tagit fasta på hur det representerades i den grekiska mytologin och valt ut några aspekter:
”De gamla grekerna hade två ord för tid, chronos och kairos. Medan den förra avser kronologisk eller sekventiell tid, betyder det senare ett ögonblick av obestämd tid där allt händer.”(Wikipedia)
1. ”Kronos” är personifieringen av tiden i grekisk mytologi och är den tiden som är utmätt och tar slut (den kronologiska tiden) ofta framställts den som en gammal man.
2. ”Kairos” grekiskt ord som betyder rätt, kritiskt eller lämpligt ögonblick. Ett ögonblick allt är möjligt men om man missar det så är det borta..
3. ”Aeon” som är den obundna tiden som varken har början eller slut, den bara pågår. för mig är snigeln sinnebilden för långsamheten.

Karma

”Karma” ett skulptur uppdrag, i sten och metall för Vårdhemmet Slottet i Falu Kommun, ett boende för äldre med demenssjukdomar.

Vinterarbete

Vinterarbete med två separata projekt: ett till ett dagis i Göteborg och ett för ett vårdhem i Falun.

Odiseo

Snart i en skola i Uppsala