Tiden(?)

Tiden (?)
En utsmyckning för Förskolan Merkuriusgatan, Göteborg
Tiden är ett svårt begrepp som kan definieras på många olika sätt, jag har tagit fasta på hur det representerades i den grekiska mytologin och valt ut några aspekter:
”De gamla grekerna hade två ord för tid, chronos och kairos. Medan den förra avser kronologisk eller sekventiell tid, betyder det senare ett ögonblick av obestämd tid där allt händer.”(Wikipedia)
1. ”Kronos” är personifieringen av tiden i grekisk mytologi och är den tiden som är utmätt och tar slut (den kronologiska tiden) ofta framställts den som en gammal man.
2. ”Kairos” grekiskt ord som betyder rätt, kritiskt eller lämpligt ögonblick. Ett ögonblick allt är möjligt men om man missar det så är det borta..
3. ”Aeon” som är den obundna tiden som varken har början eller slut, den bara pågår. för mig är snigeln sinnebilden för långsamheten.

Vinterarbete

Vinterarbete med två separata projekt: ett till ett dagis i Göteborg och ett för ett vårdhem i Falun.

Ett nytt hem för gamla handskar

Nu har ett av mina tidigaste offentliga verk fått ett nytt hem, mina gamla boxhandskar flyttades från Hagalunds Torg till Odinparken vid Olle Olssonmuseet. Placeringen är en kommentar till den folkkäre boxaren Harry Persson som bodde i Hagalund under större delen av sitt liv.

”Sjöförmörkelse”, Tyresö Konsthall

Min utställning ”En Construcción” på Tyresö Konsthall