Tiden(?)

Tiden (?)
En utsmyckning för Förskolan Merkuriusgatan, Göteborg
Tiden är ett svårt begrepp som kan definieras på många olika sätt, jag har tagit fasta på hur det representerades i den grekiska mytologin och valt ut några aspekter:
”De gamla grekerna hade två ord för tid, chronos och kairos. Medan den förra avser kronologisk eller sekventiell tid, betyder det senare ett ögonblick av obestämd tid där allt händer.”(Wikipedia)
1. ”Kronos” är personifieringen av tiden i grekisk mytologi och är den tiden som är utmätt och tar slut (den kronologiska tiden) ofta framställts den som en gammal man.
2. ”Kairos” grekiskt ord som betyder rätt, kritiskt eller lämpligt ögonblick. Ett ögonblick allt är möjligt men om man missar det så är det borta..
3. ”Aeon” som är den obundna tiden som varken har början eller slut, den bara pågår. för mig är snigeln sinnebilden för långsamheten.

Ett nytt hem för gamla handskar

Nu har ett av mina tidigaste offentliga verk fått ett nytt hem, mina gamla boxhandskar flyttades från Hagalunds Torg till Odinparken vid Olle Olssonmuseet. Placeringen är en kommentar till den folkkäre boxaren Harry Persson som bodde i Hagalund under större delen av sitt liv.

”Sjöförmörkelse”, Tyresö Konsthall

Min utställning ”En Construcción” på Tyresö Konsthall

Odiseo

Snart i en skola i Uppsala

”Arcadia”, del tre

Karlslundsgården, Örebro

“Arcadia” Utsmyckningsuppdrag för Karlslunds Vårdboende

Arkadien var en region i den antika Grekland som betraktades som ett hem för paradisisk oskuld och stilla lycka, alltså en lustgård. För mig en passande tema för vårdhemmets trädgård. Jag lät mig inspireras av egyptisk konst för gestaltningen av gårdens utsmyckningen. Det dominerande elementet i trädgården är dammen som för tankarna till dem vattenhål i den afrikanska savannen, mötesplatser för alla sorters vilda djur som samsas i relativ harmoni. I dessa vattenhålen lever ofta en flodhäst; ”Tauret” är en vanlig förekommande motiv i egyptisk skulptur – ofta gjorda i blå eller turkos keramik. Flodhästen symboliserar pånyttfödelse. En annan figur som jag gärna återkommer till är guden Toth i dess babian form, jämvikt och balansens gud. Skulpturensemblen kompletterades med en katt staty i röd granit, i detta fall en liggande lejoninna: Bastet var symbolen för fertiliteten och var en helande gudom. Figurerna är något stiliserade och blankt polerade så att formen blir mjuk och inbjudande till beröring.

 

Allt klart, det återstår bara att fylla dammen